Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ընդունելություն

ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԻԶՆԵՍՈՒՄ

մագիստրոսական ծրագրի ընդունելության փաստաթղթերն ընդունվելու են առցանց՝

1-ին փուլի համար ընթացիկ տարվա հունիսի 1-ից մինչև հուլիսի 1https://admission.ysu.am/ կայքի միջոցով։

1-ին փուլի ընդունելության քննությունները անցկացվելու են ընթացիկ տարվա հուլիսի 5-6-ը։

1-ին փուլի 3լավագույն ուսանողներ կստանան հնարավորություն անվճար սովորել “Տվյալների գիտությունը բիզնեսում” մագիստրոսական ծրագրում։

2-րդ փուլի համար ընթացիկ տարվա հուլիսի 12-ից մինչև օգոստոսի 20https://admission.ysu.am/ կայքի միջոցով։

2-րդ փուլի ընդունելության քննությունները անցկացվելու են ընթացիկ տարվա
օգոստոսի 26-27

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ (ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ
ՁԵՎՈՎ) 2021-2022 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳ

Առցանց դիմում-հայտ

https://admission.ysu.am/home

Քննական թեստի օրինակ

Քննական հարցաշար

%d bloggers like this: